Proven Therapies

De therapeutische relatie bij behandeling van verslavingsproblemen

proven therapies

Vasthouden aan een protocol, op tijd beëindigen van de behandeling en bewerkstelligen en vasthouden van de Therapeutische Relatie.

Er bestaan goede richtlijnbehandelingen en bewezen effectieve methodieken om verslavingsproblematiek succesvol aan te pakken. Echter, veel mensen vallen na verloop van tijd terug in gebruik.
In de SGGZ hebben we veelal te maken met complexe verslavingsproblematiek die gepaard gaat met comorbide persoonlijkheidspathologie.

Waarom?

✓ Cliënten voelen zich begrepen
✓ De therapietrouw neemt toe
✓ Bevordert het herstel van breuken in het contact
✓ Bevordert de effectiviteit van behandelingen
✓ Meer werkplezier en vitaliteit bij de professionals
✓ Minder productieverlies

Opbouwen en vasthouden therapeutische relatie

Uit onderzoek weten we dat het hanteren van een eenduidige methodiek voorspellend is voor het behandelsucces. En dit is nu juist zo moeilijk bij mensen met onderliggende ontwikkelingsproblemen waardoor er een constante druk ligt op de therapeutische relatie en je in de verleiding komt van koers af te wijken. Glenn Waller (2009) noemt dit therapist drift en beschrijft dit als een van de grootste risico factoren voor het mislukken van een behandeling waaraan de therapeut schuldig is.

Naast het hanteren en vasthouden aan een heldere en eenduidige methodiek, is de kwaliteit van de Therapeutische Relatie de enige procesfactor in psychotherapie met een voorspellend effect op symptoomafname tijdens en na een behandeling. Daarom moeten we hier beginnen om onze behandelingen te verbeteren.
De kwaliteit van de Therapeutische Relatie verschilt tussen therapeuten, maar binnen de caseload van één therapeut is de variatie gering (Baldwin et al., 2007). Dus de ene therapeut is beter dan de ander in het hanteren van ingewikkelde therapeutische relaties. Hoe maken we het beter? Valt het opbouwen en vasthouden van een therapeutische relatie te leren? Jazeker!

Training

De training omvat vier dagen. Elke bijeenkomst omvat in het eerste deel theoretische en technische onderwijsblokken. In de andere delen wordt veel nadruk gelegd op het oefenen van de praktijk door middel van rollenspellen en videomateriaal.

Doel

Je leert een stevige Therapeutische Relatie tot stand te brengen, te verdiepen en vast te houden bij patiënten met verslavingsproblematiek en comorbide persoonlijkheidsproblematiek. Je leert in de relatie te blijven, naast je patiënt te gaan staan of te blijven staan, niet in de valkuil te stappen van reageren of ageren maar reflecteren op wat er gebeurt en wat deze patiënt met deze manier van communiceren aan jou duidelijk wil maken. Je leert je patiënten te spiegelen en te markeren, adequaat te steunen en optimaal te frustreren.
Tegelijkertijd leer je flexibel vast te houden aan het afgesproken behandelmodel en therapeutische techniek zonder daarin star, rigide of juist te soepel te worden. Je leert je patiënt te valideren en gezamenlijk te werken aan het overeengekomen therapeutische doel. Je leert doelen stellen met je patiënt, daarover overeenstemming te bereiken en de patiënt het gevoel te geven dat jullie belang dezelfde is.
Je leert kritisch kijken naar jouw manier van contact maken met je patiënten en wat je daarin kunt verbeteren. Je leert zelf bewustzijn, affect regulatie en interpersoonlijke sensitiviteit. Deze 3 vaardigheden heb je nodig om breuken in de therapeutische relatie aan te voelen, bespreekbaar te maken en te kunnen herstellen. Therapeuten die dit niet goed kunnen, hebben meer drop-outs en minder goede resultaten (Eubanks-Carter et al, 2010).

Voor wie?

Hulpverleners SGGZ Apeldoorn: Basispsychologen, GZ- psychologen, Klinisch Psychologen, Psychiaters, Vaktherapeuten, Maatschappelijk werkenden en Woonbegeleiders.

Literatuur

Baldwin, S.A., Wampold, B.E., Imel, Z.E. (2007). Untangling the alliance-outcome correlation: Exploring the relative importance of therapist and patient variablility in the alliance. Journal of Consulting and Clinical Psychology;75:842-852. *

Eubanks-Carter, C., Muran, J.C., Safran, J.D. (2015). Alliance- Focussed Training. Psychotherapy,52(2), 169-173. *

Eubanks-Carter, C., Muran, J.C., & Safran, J.D. (2010). Alliance ruptures and resolution. In J.C. Muran & J.P. Barber (Eds.), The therapeutic alliance: An evidence-based guide to practice (pp. 74-940. New York, NY: Guilford Press.

Hendriksen, M. (2014) Pieces of a clinical puzzle. Analyzing the alliance in psychodynamic psychotherapy for depression. Academisch proefschrift.

Waller, G. (2009). Evidence-based treatment and therapist drift. Behavior Research and Therapy, 47(2)., 119-127. *
*Opgenomen in de cursusmap

Studiebelasting

De studiebelasting is beperkt tot het bijwonen van de cursus.

Cursusdata

Cursusdata worden in overleg gekozen.

> Inschrijven

> Informatie aanvragen