Proven Therapies

KPSP-Basiscursus

cropped-steenmannetjes-header.png

Effectief bij depressieve patiënten met comorbide persoonlijkheidspathologie.

Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP)

KPSP is een kortdurende, steungevende, gestructureerde vorm van psychotherapie. Therapeut en cliënt zoeken verbanden tussen stemmingsklachten en levensomstandigheden, relaties, invloed van vroegere ervaringen en hoe de cliënt zichzelf ziet. De focus ligt op verbetering in het heden en op belemmerende ervaringen uit het verleden die van invloed zijn op aanhoudende of terugkerende somberheid. De cliënt krijgt meer inzicht in zichzelf, wat leidt tot herkenning van ondermijnende gedachten, onverwerkte emoties en negatieve verwachtingen die bijdragen aan sombere gevoelens.

Waarom?

✓ Effectieve behandeling
✓ Kans op terugval vermindert
✓ Kort en krachtig
✓ Vanaf de start uitzicht op verbetering
✓ Cliënten zijn zeer tevreden
✓ Sociaal en maatschappelijk functioneren verbetert
✓ Fysieke gezondheid verbetert
✓ Cliënten en behandelaren weten waar zij aan toe zijn
✓ Meer werkplezier voor behandelaren
✓ Kosteneffectief in de portfolio van de praktijk en de instelling

Proven Therapie

KPSP is effectief bevonden bij cliënten met een eenmalige depressie, chronische of terugkerende stemmingsklachten (Driessen et al, 2014). Stemmingsklachten verdwijnen, het zelfvertrouwen verbetert en relaties worden bevredigender. De weerstand bij tegenslagen of stressvolle situaties verbetert, waardoor stemmingsklachten blijvend voorkomen worden.

Cursus

De basiscursus omvat drie bijeenkomsten van een hele dag. Elke bijeenkomst bevat een theoretisch en een praktijkdeel. In het praktijkdeel oefenen we met rollenspellen, videofragmenten en casusbesprekingen van de cursisten.

Doel

Wie de basis- en verdiepingscursus heeft gevolgd kan KPSP zelfstandig toepassen. Bovendien verwerft de cursist kennis en vaardigheden die in ander en breder verband dan alleen KPSP van toepassing zijn. Uiteindelijk kan het met succes afronden van de basiscursus, de verdiepingscursus, 20 supervisiezittingen en 10 afgeronde behandelingen, leiden tot lidmaatschap van het KPSP register van de NVPP.

Ontwikkeling

Dr. Mariëlle Hendriksen, GZ-psycholoog en psychoanalytisch (groeps)psychotherapeut. Gepromoveerd op het onderwerp: De Therapeutische Relatie bij KPSP.

Voor wie?

Basispsychologen, eerstelijnspsychologen, GZ- psychologen, Klinisch Psychologen, Psychiaters, Psychotherapeuten en alle beroepskrachten die hiertoe in opleiding zijn.

Toelating

Van de cursist is vereist: enige kennis van de psychoanalytische theorieën en technieken en een professionele steungevende attitude.

Literatuur

Handboek Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie, door F. de Jonghe et al, 2014. Amsterdam, Benecke. Door de deelnemer aan te schaffen.

Accreditatie

Is verkregen voor de FGzPT (19 punten), de NVvP (17 punten) en de NVP (in behandeling).

Voor het verkrijgen van de punten is op alle cursusdagen je aanwezigheid gewenst. Er is geen vrijstelling van aanwezigheid mogelijk.

KPSP-register

Indien zowel de basiscursus, de verdiepingscursus, 20 supervisiezittingen en 10 behandelingen bevredigend zijn afgerond, voldoet de cursist aan de toelatingsvoorwaarden voor lidmaatschap van het KPSP-register van de NVPP.

Studiebelasting

De studiebelasting is beperkt tot het lezen van het handboek en het bijwonen van de cursus.

Kosten

€ 895 (inclusief cursusmap en lunch).

Cursusdata

Cursusdata worden in overleg gekozen.

Locatie

In het midden van Nederland, goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto.

In company

Wij geven de training desgewenst op uw locatie tegen gereduceerd tarief.

> Inschrijven

> Informatie aanvragen