Proven Therapies

De Complexiteit Van Familierelaties

cropped-steenmannetjes-header.png

Eendaagse cursus over tot stand brengen, verdiepen en verbeteren van interacties in families.

Werken met familierelaties (systemen)

Alle patiënten waarmee we werken zijn onderdeel van een partnerrelatie of een gezin. Veel therapeuten zien er tegenop om partners of familieleden bij de behandeling te betrekken. Veel therapeuten voelen zich echter niet goed toegerust om met meerdere mensen tegelijk in gesprek te zijn. Hoe kun je je aandacht verdelen, hoe kun je er voor iedereen zijn? Hoe kan ik een lijn vasthouden en niet meegaan in de chaos? Meervoudige partijdigheid is daarin een belangrijk concept. De therapeut moet veel actiever werken aan verbinding met de patiënten, en moet responsief zijn naar alle systeemleden om de patronen die zich hebben ontwikkeld te kunnen omvormen. Aan de hand van concepten vanuit systeemtherapie, EFT en AFFT geven we handvaten om aan te sluiten bij het systeem en tegelijkertijd richting te geven aan het proces.

Proven Therapie

Uit onderzoek blijkt dat de effecten van therapie beter beklijven als het systeem erbij betrokken is. Hughes, 2007

Cursus

De eendaagse cursus omvat:

1) therapeutische relatie tot stand brengen met alle gezinsleden
2) reframing van de klacht
3) verbetering van de emotieregulatie
4) verbeteren van de interactie in het gezin

Doel

In deze cursus leert u hoe u contact te maken met een systeem, de krachten in het systeem te benutten, hoe u bij escalaties de onderliggende behoeften kunt gaan zien en hoe u de samenhang tussen de gezinsleden kan vergroten. Als u de interactiepatronen gaat herkennen die vanuit de hechtingstheorie zo logisch zijn, dan wordt U vanzelf minder huiverig om systemen bij de behandeling te betrekken!

Voor wie?

Basispsychologen, eerstelijnspsychologen, GZ- psychologen, Klinisch Psychologen, Psychiaters, Psychotherapeuten en alle beroepskrachten die hiertoe in opleiding zijn.

Literatuur

Hughes, D. (2007). Attachment Focused Family Therapy. New York, London: W.W. Norton & Company Inc.

Accreditatie

Is aangevraagd voor de FGzPT en de NVvP.

Studiebelasting

De studiebelasting is beperkt tot het bijwonen van de cursus.

Kosten

€ 590 (inclusief studiemateriaal en lunch).

Cursusdata

Cursusdata worden in overleg gekozen.

Locatie

Midden Nederland

In company

Wij kunnen deze cursus voor uw organisatie op maat aanbieden, waardoor de training ook open staat voor andere professionals. Wij geven de cursus desgewenst op uw locatie tegen gereduceerd tarief.

> Inschrijven

> Informatie aanvragen